Scheme Dili Hakkında

 Bilgisayar bilimi ve mühendisliği eğitimlerinde Scheme’de yazılan programlar genelde yorumlayıcı tarafından yorumlanır. Bu işlem yavaş
ve pek üretken olmayan bir yöntemdir; fakat temel algoritmik kavramların anlaĢılmasını kolaylaştırdığından tercih edilir.
 Scheme aynı zamanda çeşitli derleyicilere (Chicken, Stalin, Chez, Ikarus gibi) de sahiptir
 Bunun dışında Scheme birçok paradigmayı içinde barındıran bir programlama dilidir(fonksiyonel programlama başta olmak üzere)
 Eşzamanlı hesaplama dilinin bazı özelliklerini de taşımaktadır,
 Scheme yorumlayıcısı (interpreter), eşzamanlaşıcısı (synchronizers) ve değişken hücreleri için gereken temel özellikleri içinde barındırmamaktadır.
 Scheme bir paralel programlama dili olmasa da taşıdığı özelliklerle tam olarak bir fonksiyonel programlama dilidir
 Ayrıca Scheme buyurgan bir yöne de sahiptir; ama bu dili gerek akademik dünyada gerekse sektörde öne çıkaran ve tercih edilmesine sebep olan yönü fonksiyonel paradigmaya olan uygunluğudur.
 Çok az sayıda programlama kuralıyla anlatımlar oluşturulmasını sağlar.
 Pratik ve yalın yapısıyla günümüzde var olan pek çok programlama kavramını destekler.
 Lisp lehçesidir
 Genelde hızlı olmasını yapay zekâ işlerinde kullanılmasında yardımcı olur.
 Dikkat çeken bir dil, güzel, sevimli, ama akademik ortamlar dışında pratik bir kullanımı yoktur
 Temel ilgi yazılım geliştirmeye uygunluktan çok verimliliktir.
 Sadece statik kapsam kullanır.
 Dinamik olarak tür belirtilen bir fonksiyonel programlama dilidir.
 Sembolik bir programlama dilidir.
 Programlama ortamı olarak Drscheme programı kullanmaktadır.
 DrScheme, Scheme programlama dili için grafiksel bir ortam sunmaktadır.